Diaconale Zorg

Alkmaarse Raad van Kerken

Op deze pagina worden de volgende drie 3 hoofdzaken onderscheiden.

  • Actuele informatie van de werkgroep
  • ARK en diaconale zorg.
  • De sociale kaart.
  • Activiteiten en projecten.

 

Actuele informatie van de werkgroep

CURSUS bezoekmedewerkers:

Bij voldoende belangstelling zal een cursus ‘signaleren van problemen in huiselijke context’(denk aan armoede, eenzaamheid) starten. Deze cursus is met name bedoeld voor door bezoekmedewerkers van de verschillende kerken.

Heeft u hiervoor belangstelling, laat het dan weten via het contactadres van de Alkmaarse Raad van Kerken (info@alkmaarseraadvankerken.nl) .

ARK en diaconale zorg

Er is een taakgroep van de ARK, die nagaat hoe kerken -die diaconale zorg praktiseren- van elkaar kunnen leren en beter kunnen samenwerken. Het ISBA (interkerkelijke samenwerking) is een uitvoerend fonds. Via het Leger des Heils, het ISBA-fonds en De Zwaan neemt het ARK deel aan overleg met de gemeente Alkmaar en andere organisaties die zijn gericht op zorg en welzijn.

Sociale kaart

De sociale kaart is gemaakt onder leiding van het Leger des Heils.
Deze kaart –circa 30 pagina’s- kan bij de Zwaan en het Leger des Heils worden ingezien.
Voor diaconale vragen kunt u zich wenden tot de in/op deze kaart vermelde partijen.

Activiteiten en projecten

Via het ISBA fonds en de Zwaan is er een brood-nood hulp activiteit. (Maximaal 40 euro/persoon/jaar). Er is verder een nood preventiefonds dat grotere bedragen beschikbaar stelt.
Er is ook een mogelijkheid om kleine leningen te verkrijgen via een noodfonds.
Het Leger des Heils verzorgt in haar sociaal spreekuur en de Raad & Daad balie hulp op het gebied van kleding, intake Voedselbank , ondersteuning bij belastingaangifte en doorverwijzingen naar opvang.

Het Leger des Heils organiseert landelijk vakantieweken voor mensen met een smalle beurs.
De kosten bedragen voor kinderen € 35,-/week.
Voor ouders en kinderen betalen volwassenen € 90,00/week.
Meer informatie kan men verkrijgen via het Leger des Heils in Alkmaar.