Een wonder


Yes! We hebben het gehaald. De 45.000 euro voor het, na de vernieling van het orgel, omdat een dief zich had verschanst in de orgelkast, de 45.000 euro voor het inmiddels prachtig gerestaureerde orgel zijn bij elkaar gebracht!
Dankzij fondsen, stichtingen, kerkelijke en burgerlijke gemeenten en vele particuliere giften. En onlangs zetten we nog een keer alles op alles met een benefietconcert van de Beatles, Keltische muziek, barok en een virtuoos fluitspel begeleid op de inmiddels ook geschonken gekregen vleugel en lootjesverkoop om de laatste loodjes binnen te slepen. Met een knipoog naar de orgelpijpen die van lood en tin zijn gemaakt.
Op 24 juni wordt een dankconcert gehouden. Van harte welkom om 15.00 uur in de Lutherse kerk Oudegracht 187 Alkmaar. Pieter van Dijk zal het orgel bespelen.Er zullen werken klinken van Sweelinck, Van Noordt, Van den kerckhoven en Bach. Erik Winkel, directeur van Flentrop orgelbouw zal vertellen over de restauratie. Na afloop een hapje en drankje. Niet alleen zijn we heel dankbaar voor al het geld, maar ook voor de tomeloze inzet van diverse mensen, zodat van bij de pakken neerzitten geen sprake was. Ook aardige woorden deden goed. Al met al kun je toch wel spreken van een wonder dat het allemaal gelukt is. Want het was al een hele tour om de restauratie die in maart 2017 net was afgerond voor elkaar te krijgen. Inmiddels hebben we alweer allerlei bijzondere diensten met het orgel achter de rug. Zelfs hadden we de Lay Clerks van het St Mary’s Cathedral Choir uit Sydney te gast. In de feestweek van de oecumene van de Alkmaarse kerken gaven zij samen met Pieter van Dijk een concert. Op eerste Pinksterdag stonden ze nog in de St Pieter in Rome te zingen en op tweede Pinksterdag in een goed gevulde Lutherse kerk in Alkmaar. Ongelooflijk maar waar!
En dat dankzij u, dankzij jou.

Yvonne Bos,
Predikante Lutherse Kerk