Feestweek van de Oecumene 5 – 12 juni 2022

Alkmaarse Raad van Kerken

In 2020 en 2021 kon in verband met corona de jaarlijkse feestweek van de oecumene niet georganiseerd worden.
Wij zijn blij dat het dit jaar weer mogelijk is.

Het programma is klaar en biedt diverse activiteiten.
Het is onder deze link te vinden: boekje 2022 programma 

De Oecumenische viering als afsluiting van deze week zal plaatsvinden op 12 juni om 10.00 uur in de Blije Mare, Kajakstraat 6 te Alkmaar.
Voorganger is Wim van Houten, envoy van het Leger des Heils.

Verslagjes

Dinsdag 7 juni: “Zingen in de Remonstrantse kerk”

 

Hanna Rijken nam ons mee in  de wereld van de Evensongs. Zij gaf achtergrondinformatie over de de liederen en vertelde ook  waarom ook de liederen gebruikt worden bij evensongs.
Er waren ook veel canons bij.

Het was een wervelende  avond waarop er met elkaar ook heerlijk is gezongen.

 

Woensdag 8 juni: “Homoseksualiteit en religie”

Heleen de Boer, voorzitter van de Landelijke Koepelorganisatie Christelijke LHBTi vertoonde de documentaire “De kast, de kerk & het koninkrijk”, enkele jaren geleden gemaakt door de EO. Het is een indrukwekkende en aangrijpende film waarin drie generaties vertelden over hun geschiedenis rond geloof en homoseksualiteit. We waren na afloop even heel stil.

Na, en ook al tijdens, de koffie werd er lang nagepraat. Het werd een heel openhartig gesprek waarin de lesbische en homoseksuele hun ervaringen deelden. Met een hoofd vol indrukken gingen we naar huis.

 

Donderdag 9 juni: “Welkom in mijn wereld”

Met een rondleiding nam Marleen Kramer van Reakt ons mee in de wereld van dak- en thuislozen. Ex-daklozen en een ex-partner van een verslaafde man deelden hun verhalen en ervaringen.

We startten in de parkeergarage van de Vest. Lute vertelde over de tijd dat deze garage zijn “slaapkamer” was en er werd een filmpje over getoond op tablets.

Daarna liepen we over het Bolwerk waar Ron vertelde hoe hij dakloos was geworden en ook hoe hij weer een plek om te wonen vond.

We eindigden op de Paardenmarkt waar Esther haar ervaringen met het samenleven met een verslaafde partner deelde.

Op www.reakt.nl/welkom-in-mijn-wereld is informatie over Reakt in Alkmaar te vinden.

 

Vrijdag 10 juni

Op vrijdag 10 juni konden we stil worden in onszelf met afwisselend liederen, teksten en zang in de Taizéviering in de Vrijheidskerk.

Zaterdag 11 juni

Ria Ettes regelde een wandeling in Egmond.

Haar verslag:

Ondanks de beperkte opkomst was het een geslaagde, inspirerende middag. Juist door het beperkte aantal deelneemsters: 4 personen, 2 echtparen beiden verbonden aan de Vrijheidskerk.
Na een korte kennismaking hebben we deelgenomen aan het middaggebed in de Abdij. Deze viering maakte indruk op de deelnemers. Voor hen was het de eerste keer dat ze de Abdij kerk bezochten en een viering bijwoonden.
In stilte hebben we gewandeld naar de Adelbertus Akker. Daar hebben we onze ervaringen m.b.t. de viering gedeeld en persoonlijke ervaringen gedeeld.  We hebben onze wandeling, zoveel mogelijk in stilte, voortgezet. De verhalen van de wandelaars hebben indruk op me gemaakt. Voor we de duinen verlieten, hebben we nog even stilgestaan bij wat ons bezighoudt en wat on inspireert.
Bij terugkomst bij de Abdij hebben we nog nagepraat op het terras in de prachtige bloemen en kruidentuin.
Bij de ‘stopplaatsen’ heb ik korte teksten, gebeden voorgelezen uit Voor Onderweg, teksten voor de pelgrim.
Ik heb afgesloten met de volgende  tekst:
De Weg
Gij, Eeuwige
zegen de weg die voor mij ligt
zegen het pad waarop ik ga.
Zegen alles onderweg
waarop mijn blik rust
en wat mijn aandacht verrast.
Maak elke klim voor mij veilig
en elke bergpas open.
Houd mij bij de hand
en leid mij voort
door het donker naar het licht.

Zondag 12 juni

Op 12 juni vond de afsluitende viering plaats in de Immanuelkerk. Hier nog te bekijken en beluisteren. klik op de foto.