In 400 jaar van schuilkerk naar dopers “pronkstuk”

In 2017 is het 400 jaar geleden dat in Alkmaar door de Waterlandse Doopsgezinden een stenen kerk werd gebouwd aan de Koningsweg 12. Het is het oudst bewaard gebleven doopsgezinde kerkgebouw in baksteen. Van oorsprong is de doopsgezinde kerk te Alkmaar een schuilkerk, had geen toren en luidklokken. Toegang tot de kerk verkreeg men door een “deftige” poort via een steeg naar de Hofjes. Dit waren acht woningen naast de kerk voor minder draagkrachtige leden/weduwen.Verder bestond de bebouwing vóór de kerk uit o.a. een kosterswoning.

In het midden van de 19e eeuw werd de kerk verbouwd, kreeg een nieuwe façade in Neoclassicistische stijl. De huisjes vóór de kerk werden afgebroken, er ontstond een plein. Een monumentaal spijlenhek werd aangebracht.

In het weekend van 21 en 22 oktober 2017 wordt er uitgebreid aandacht aan dit jubileum besteed.Tijdens het Open Huis op 21 oktober (11.00 – 16.00 uur) zullen wij U een stukje van onze geschiedenis laten zien. Ook voor de jeugd is er een aantrekkelijke activiteit.

Zondag 22 oktober is bestemd voor de leden, vrienden en genodigden van de doopsgezinde gemeente. Ontvangst in de Mennozaal vanaf 13.30 uur.Om 14.30 uur begint een speciale jubileumviering, die om 16.00 uur wordt afgesloten, waarna gelegenheid is voor gezellig samenzijn.Tijdens deze godsdienstoefening wordt uitgebreid stilgestaan bij de historie van de doopsgezinden in Alkmaar.