Leden projectkoor Volkskerstzang gezocht

Op woensdagavond 19 december 2018 vindt in de huiskamer van Alkmaar (de Grote Kerk) de Volkskerstzang plaats.
Elk jaar zingt daar ook een samengesteld projectkoor diverse, meestal Engelstalige, kerstliederen en carols.
Er is in het koor nog plaats voor enthousiaste vrijwilligers. Je hebt er niet meer voor nodig dan enige koorervaring in een vierstemmig koor.
Wie zin heeft is van harte welkom om mee te komen doen!
Er zijn 6 repetities op dinsdagavond, te beginnen op 13 november in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Picassolaan 20 in Alkmaar.
Aanmelden kan bij theagroot@quicknet.nl