Feestweek van de Oecumene 9 juni – 16 juni 2019

Alkmaarse Raad van Kerken

De Feestweek van de Oecumene van 2019 heeft als thema: De Kunst is ….Horen, zien en delen.

Er is een mooi palet aan activiteiten voor hoorders, zieners en doeners.

De programmaboekjes zijn vanaf de twee de week van mei in alle kerken te verkrijgen of te downloaden via onderstaande link.

boekje 2019 programma

De foto is van een kunstwerk van de groep KINK (Kunst in de Kerk). Op dinsdagavond maken we kennis met hun overige werk.

Op donderdag steken we de handen uit de mouwen en helpen we op de Joodse Begraafplaats met tuinwerk, schoonmaakwerk en onderhoud van de graven.

Zie verder het boekje of de poster.

poster oecumeneweek 2019b

Een foto impressie van KINK. Kunst in de kerk
Zo’n 20 aanwezigen konden zien en horen hoe de kunstcommissie werkt. Bijbelverhalen zoeken en dan geïnspireerd door het verhaal en het delen van zienswijzen, schilderen, knippen, tekenen en allerlei stof technieken.
Inspirerende verhalen. Deze vorm is zo over te nemen voor andere groepen. Eens per jaar worden de kunstwerken geïntegreerd in de kerkdienst.

 

Zo’n 55 aanwezigen tijdens de liturgische muziekavond op 12 juni.
Vanuit de Doopsgezinde, Oud-Katholieke, Leger des Heils, Katholieke, Evangelische broedergemeente en de Lutherse kerk tradities een waar feest van horen zien en delen.
Wat feitjes: Doopsgezinde liederen werden op volksmelodietjes gezongen om niet op te vallen (schuilkerkidee) en bij het Leger des Heils werden religieuze teksten op volksmelodietjes gezet zodat iedereen mee kon zingen. In de Katholieke traditie worden alle genres en muziekstijlen wel gebuikt, zelfs Luther liederen. Prachtige voorbeelden van Gregoriaanse muziek en mis muziek. Liederen om mee te zingen en om naar te luisteren. Voor elk wat wils.
Een mooi wijdingslied van de oud katholieke bisschop en een doopsgezind lied over ‘de winden Gods’ die velen nog mooi vinden en anderen niet meer. Een lied in canon en tot slot elkaar de zegenwens toezingen.

‘Een mitswe is een goede daad met name voor iemand die daar niets voor terug kan doen’, zo omschreef een bestuurslid van de joodse begraafplaats aan de Westerweg deze actie van zo’n 20 vrijwilligers uit de Alkmaarse Kerken.
Als onderdeel van de Feestweek van de Oecumene zijn de handen uit de mouwen gestoken en is er geboend, geschrobd, geragd en geveegd.
Foto’s van voor en na de actie laten het verschil zien. Mooi dat groen medewerker van de gemeentelijke begraafplaats aan de overkant aanbood om het snoeiafval dezelfde middag te verwijderen.
Rabbijn Shmuel Spiero kwam ook nog even langs om zijn dank te betuigen en kon uitleggen waar het joodse gebruik van de keppel vandaan kwam.
Als mannen dit hoofddeksel dragen of een ander hoofddeksel dan geven ze daarmee aan dat zij erkennen dat de Eeuwige boven hen is. Het is een teken van eerbied voor God.
overwoekerde grafstenen voor en ontwoekerde grafstenen na het werk.


Davidssterren van buxus inclusief de verdorde struiken door de droge zomer van 2018 en de bijgeknipte sterren.

en een verdere foto impressie

 

Voor een verslag in het Noord-Hollands Dagblad:

De Oecumenische slotviering werd gevierd in de Josephkerk. Deze kerk wordt in juni aan de eredienst onttrokken en de parochianen zullen hun vertrouwde plek moeten verlaten. In de voorbede werd om kracht speciaal voor hen gebeden.
Tijdens de dienst werden symbolische sluiers die tussen de mensen kunnen staan weggehaald met behulp van de kinderen en volwassenen. Zodat er eenheid kan ontstaan en liefde kan bloeien. Als symbool hiervan werden veelkleurige kaarsen aangestoken.
Gezamenlijke voorgangers en vervangers spraken de zegen uit waarna die ook nog elkaar toegezongen kon worden. Met dank aan lekenpreker Joke Bakker van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar en pastoor Erna Peijnenburg van de Oud-Katholieke parochie in Alkmaar. Tot slot was er koffie en thee en heerlijke taarten en cakes van de jongeren die naar Ghana gaan.

 

 

 

Beelden van vorig jaar:

Oecumeneweek2018 flyer

Hier vindt u foto’s van de Feestweek van de Oecumene 2018.

Een initiatief van de Alkmaarse Raad van Kerken.

              

logo oecumene ARK

Eerste activiteit van de Feestweek van de Oecumene. Bezoek aan de synagoge. Mooie groep mensen en erg goede uitleg van alles. Dat was zeker een goed begin!

  

Bezoek concert Lutherse Kerk:

Zingen in de Remonstrantse Kerk: 

Spel en dans in de Mare: 

Lezing Jurjen Vis over katholieke en doopsgezinde martelaren in Alkmaar in de 16e eeuw,

inclusief het Doopsgezinde martelarenboek.

tekst lezing JurjenVis: ARK- 24-5-18

Alkmaar Freedom House : elke middag van maandag tot en met vrijdag van 14.00 – 16.00 uur Nederlandse taal oefenen met nieuwe Nederlanders met en zonder status inclusief een half uur Nederlandse liedjes zingen op deze bijzondere middag: 

Op vrijdag een Taizé viering in de Oud-Katholieke kerk:

dav

sdr

Op zaterdag bezochten we een van de moskeeën in Alkmaar met een hartelijke ontvangst: 

De slotviering in de Grote Kerk:

dig

dig

sdr

sdr

dav