Welkom bij de Alkmaarse Raad van Kerken

Welkom op de site van Alkmaarse Kerken en Geloofsgemeenschappen die actief betrokken zijn bij alles wat mensen beweegt in termen van geloof, samen-kerk-zijn en maatschappij.

De Alkmaarse Raad van Kerken wil met deze website vindbaarheid en herkenbaarheid van de verschillende kerken vergroten.  Op de site vindt u informatie over de verschillende kerken, achtergronden en activiteiten.

In de rubriek “Organisatie en deelnemende kerken”  is informatie over de leden van de ARK te vinden.

 

Oecumene betekent ook het delen van elkaars activiteiten. In de rubriek “Agenda” staan de bijzondere activiteiten van de kerken en geloofsgemeenschappen van de ARK vermeld.
Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. De Voorjaarslezingen van de Remonstrantse Gemeente zijn daar een voorbeeld van.

 

 

 

Vredeswake

Ds. Louise Pondman- de Wilde, predikant van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar, vraagt aandacht voor het volgende:

“Sinds het weekend van 7 oktober 2023 zijn we getuigen van aanhoudend geweld in Gaza en Israël.  Als voorgangers van Nederlandse Doopsgezinde gemeenten willen we niet afzijdig en stil blijven.
Of zoals dr. Martin Luther King Jr. zei: “In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.”

We voelen ons geroepen om niet voorbij te gaan aan het onrecht en oog te houden voor systemen waar mensen in hun waardigheid worden aangetast, zowel door Palestijnse militanten als door de Israëlische regering. Wij hopen op een vreedzame uitweg uit de huidige situatie. Daarom willen we opstaan in een wake om stil te staan bij de wonden in de wereld en te luisteren wat nodig is voor rechtvaardigheid en vrede voor iedereen. Laten we op weg naar Pasen het licht van vrede ontsteken. Doe mee!

Op zaterdag 16 maart zal er door het hele land in doopsgezinde kerken twaalf uur lang een vredeswake gehouden worden, van 9:00 tot 21:00 uur, steeds in een andere kerk. Ook de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar, Koningsweg 12, doet mee en wel van 15.00 tot 16.00 uur. Wij hopen dat veel mensen zich dan bij ons aan zullen sluiten.”

 

 

 

 

De paasactie van de ARK: doet u dit jaar ook weer mee?

Opnieuw organiseert de Alkmaarse Raad van Kerken de paasactie. Dat doen wij om mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren, een extraatje te kunnen bezorgen.  Het  blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die extra steun goed kunnen gebruiken. Wij richten ons met deze actie onder andere op bezoekers van de inloophuizen, Exodus, dak- en thuislozen en personen (waaronder gezinnen in crisissituaties) die begeleid worden door de stichting DNOdoen.

Het feest van Pasen nodigt uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf én dichtbij.

Wij voeren de actie in de vorm van het verstrekken van supermarktbonnen en cadeaubonnen van de Hema. De Hemabonnen zijn bedoeld voor kinderen die aan andere zaken dan levensmiddelen behoefte kunnen hebben. In 2023 hebben we met uw hulp op bijna 400 adressen bonnen kunnen bezorgen.

Ontvangers blijken niet alleen blij te zijn met de bonnen maar zeker ook met de aandacht die zij op deze manier krijgen. In de begeleidende brief geven wij aan dat de attentie afkomstig is van de ARK en voegen wij een paasgroet toe.

Wilt u helpen de paasactie in 2024 weer mogelijk te maken? Dat kan door een gift over te maken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn via het rekeningnummer van de Alkmaarse Raad van Kerken, bankrekeningnummer NL77 INBG 0002 6852 43, o.v.v. ‘Paasactie 2024’. De ARK is ANBI erkend en uw gift is dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie!

 

 

Een actie voor Vrede

Van veel kerken zijn de diensten en vieringen te beluisteren via www.kerkomroep.nl
De diensten van een aantal kerken zijn ook online te volgen.
De gegevens hiervan zijn te vinden op de websites van de kerken: zie de rubriek “Organisatie en deelnemende kerken”

 

 

 

 

Jublileum van de Blije Mare

Jublileum van de Blije Mare

  In 2024 bestaat de Blije Mare 40 jaar en dit wordt volop gevierd. De activiteiten die in dit kader worden georganiseerd, zijn te vinden in de rubriek Agenda

Lees verder
JOB

JOB

Dè naam voor een mens die tegenslag ontmoet. Hij verliest alles wat hij bezit, zijn vee en zijn huis, zijn gezondheid, zijn kinderen zelfs. Voor velen is Job het toonbeeld van een mens die geduldig het lijden draagt. Maar wie de tijd neemt om alle 42 hoofdstukken van het boek Job door te worstelen, krijgt…

Lees verder
Inloophuis De Steiger zoekt vrijwilligers

Inloophuis De Steiger zoekt vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar enthousiaste gastheren/gastvrouwen voor onze inloop. Wij zoeken: mensen die vanuit hun geloof in God iets willen betekenen voor anderen mensen die goed kunnen luisteren mensen met liefde voor koffie 😉 Ben je regelmatig beschikbaar op woensdagmiddag, donderdagmiddag of zaterdagmiddag? Neem dan contact op met Hanna of Ruth: info@aanloophuisdesteiger.nl / 06-19880639

Lees verder

Wandelroute ILPA Vredeswandeling

Op 23 september 2023 organiseerde het ILPA (Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar) in het kader van de Vredesweek de Vredeswandeling. Voor deze wandeling is een routebeschrijving gemaakt en opgenomen in een boekje met veel informatie. Voor belangstellenden en mensen die de wandeling in een later stadium zelf willen maken is het boekje onder de volgende…

Lees verder