Welkom bij de Alkmaarse Raad van Kerken

Welkom op de site van Alkmaarse Kerken en Geloofsgemeenschappen die actief betrokken zijn bij alles wat mensen beweegt in termen van geloof, samen-kerk-zijn en maatschappij.

De Alkmaarse Raad van Kerken wil met deze website vindbaarheid en herkenbaarheid van de verschillende kerken vergroten.  Op de site vindt u informatie over de verschillende kerken, achtergronden en activiteiten. Ook is er een overzicht te vinden van de diverse inloopplekken, koffie ochtenden of middagen en maaltijdprojecten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Feestweek van de Oecumene 2019: poster oecumeneweek 2019b

boekje 2019 programma

boekje fietstocht 2019

Het Vluchtelingenproject van de Alkmaarse Raad van Kerken in de Vrijheidskerk in De Hoef  (Alkmaar Freedom House) is afgesloten. Meer informatie daarover is te vinden in de rubriek “Nieuws” hieronder en
zie ook de pagina van Alkmaar Freedom House:

Hier vindt u de laatste Nieuwsbrief. Klik op: nieuwsbrief juni 2019
Of kijk op: Alkmaar Freedom House

Alkmaar Freedom House werd gesteund door het Oranje Fonds

 


Het Leger des Heils verleent maatschappelijke dienstverlening.
Informatie hierover is  te vinden in de  flyer Maatschappelijke dienstverlening.

 

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert in het najaar van 2019 een groot aantal cursussen en kringen.
Informatie is te vinden in de flyer_najaar_2019

 

 

 

Werkvakantie Ghana zomer 2019

Na afloop van de Oecumenische viering op 16 juni zorgden de jongeren die op werkvakantie naar Ghana zouden gaan, voor wat lekkers bij de koffie en de thee. Zij haalden daarmee een mooi bedrag op. De werkvakantie is voorbij. Het verslag hieronder geeft een mooi beeld van hun ervaringen. We zijn inmiddels alweer een maand…

Lees verder

Kerken in Alkmaar maken zich lokaal sterk voor armoede problematiek en de energietransitie!!

De Sociale Alliantie is een platform waar onder andere de Raad van Kerken, de CNV, FNV en Humanitas zitting hebben in de agendacommissie. De Sociale Alliantie maakt zich sterk voor het uitbannen van armoede in Nederland. Begin 2019 is aan alle gemeenteraden een brief gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van de energietransitie…

Lees verder
Projectkoor Volkskerstzang: deelnemers gevraagd

Projectkoor Volkskerstzang: deelnemers gevraagd

De jaarlijkse Volkskerstzang in de Grote Kerk van Alkmaar vindt dit jaar op zaterdag 21 december plaats. Elk jaar zingt daar ook een samengesteld projectkoor diverse , meestal Engelstalige kerstliederen en carols. In dit koor is nog plaats voor enthousiaste vrijwilligers. Je hebt er niet meer voor nodig dan enige koorervaring in een vierstemmig koor….

Lees verder
Iftarmaaltijd in de moskee Bilal

Iftarmaaltijd in de moskee Bilal

De Alkmaarse Raad van Kerken kreeg eerder dit jaar een uitnodiging om op zaterdag 1 juni (tijdens de Ramadan) deel te nemen aan de Iftarmaaltijd van de moskee Bilal in Overdie in Alkmaar. Ik vond het een heel bijzondere gelegenheid en omdat ik graag in contact met de islamitische gelovigen in Alkmaar wilde komen, heb…

Lees verder