Agenda

Agenda

Meditatieve bijeenkomst in de Adventstijd

– Op de woensdagen 5, 12 en 19 december (advent) zijn er meditatieve bijeenkomsten
(lectio divina) van 19:15-19:45 uur in de sacristie.

Toegang via de pastorie, Herenweg 77 (aanbellen)

Agenda

Kerstwandeling 2018

 

dwars door alle duister,
gaat een spoor van licht…..
Wandelen langs het kerstverhaal in Alkmaar Noord. Met o.a. een verhalenverstelster, een uniek
schimmenspel en The Jordan River Singers.
Iedereen is welkom !

We beginnen gelijktijdig op 6 verschillende locaties en luisteren onderweg naar midwinterhoorns.
Opgave vooraf: dekerstwandeling@gmail.com

Agenda

Volkskerstzang: met z’n allen kerstliederen zingen in de Grote Kerk

 

Helemaal in de kerstsfeer komen? Dat doe je tijdens de Volkskerstzang in de Grote Kerk.
Op woensdagavond 19 december is de kerk prachtig versierd en staan de organist, het orkest, een viertal koren en vele musici klaar voor een mooie avond.

Er staat al een flink aantal koren op het programma: het Alkmaarse Prachtkoor, Wereldvrouwenkoor Mihirta, het kinderkoor ‘Spic & Spicy’ van Adinda Vis en het projectkoor. Ook treden allerlei jonge musici van Artiance op. En als bezoeker van deze bijzondere avond heb je ook zelf een belangrijke rol tijdens de samenzang.
De kerk gaat open om 19.00 uur, de Volkskerstzang begint om 19.30 uur.
Wees op tijd, want er is veel belangstelling voor de Volkskerstzang.
Na afloop is er koffie of thee met een echte kersttraktatie.
Bij de uitgang is er een collecte voor een vrijwillige bijdrage.

Agenda

Meditatieve bijeenkomst in de Adventstijd

– Op de woensdagen 5, 12 en 19 december (advent) zijn er meditatieve bijeenkomsten
(lectio divina) van 19:15-19:45 uur in de sacristie.

Toegang via de pastorie, Herenweg 77 (aanbellen)

Agenda

Kerstviering (Kresnetieviering) Evangelische Broedergemeente

 

Gastvoorganger is br. Roy Ho Ten Soeng en de organist is br. Atze Veldhuis.
De dienst wordt opgeluisterd door The Jordan River Singers.

U bent allen van harte welkom.

 

 

Agenda

Kinderkerstdienst in de Oud-Katholieke Kerk

 

Het is druk op de open plek in het bos. Het loopt tegen het einde van het jaar en alle dieren moeten worden geteld.
Het is de taak van de duif, en die heeft het er maar druk mee. Maar dan komt plotseling de veldmuis aanrennen.
Hij heeft een bericht in zijn snuitje. Niet alleen de dieren moeten worden geteld, maar ook de mensen!
Dus ook Jozef en Maria. Ze zijn onderweg, maar Maria is zwanger. En nergens is een plek waar ze kunnen slapen!
Zouden de dieren misschien kunnen helpen?

 

Agenda

Kerstviering met en door kinderen in de Laurentiuskerk

Er wordt gebeden en gezongen en tijdens het kerstverhaal mogen kinderen, al dan niet verkleed, meedoen.

Agenda

Kerstnachtviering in de Laurentiuskerk, Oudorp

De eucharistieviering wordt opgeluisterd met zang van een gelegenheidskoor

Agenda

Kerstavondviering in de Lutherse kerk

 

 

 

“Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.”
“En dan…..?”
Raphael Schulte zal fluit spelen en Pieter Rynja
zal het orgel bespelen.

Agenda

Eucharistieviering in de Laurentiuskerk, Oudorp

 

 

Aan de viering werkt het koor Laudamus mee.