activiteit ‘Liturgisch Bloemschikken’ vervallen

Attentie, attentie……….
De middag liturgisch bloemschikken in de Oud-Katholieke Kerk op zaterdag 30 mei gaat helaas niet door vanwege een tekort aan aanmeldingen.
Voor degenen die zich wel hebben aangemeld willen we in oktober een herkansing doen, in samenwerking met de vrouwengroep van de kerk.