ARK voor Oekraïne

Op 30 maart organiseerde de Alkmaarse Raad van Kerken een brainstormsessie over de vraag wat kerken in Alkmaar zouden kunnen betekenen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Vrijwel alle richtingen van de ARK namen aan deze sessie deel. Er volgden nog enkele avonden over dit onderwerp.
De conclusie was dat met het bieden van hulp en activiteiten aangesloten dient te worden bij de behoeften van de Oekraïners. Het bleek echter moeilijk om dit te peilen. Afgesproken is dat, zodra duidelijk is waar we als kerken ondersteuning kunnen geven, een volgende bijeenkomst wordt belegd.

Wel is geïnventariseerd welke activiteiten kerken op dit moment organiseren waaraan de Oekraïense vluchtelingen deel kunnen nemen. Dit heeft geresulteerd in een overzicht dat onder deze link is te vinden: flyer activiteiten

De flyer wordt ook verspreid over plaatsen waarvan bekend is dat die bezocht worden door Oekraïners.