Brainstormbijeenkomst over vluchtelingen

Nieuwsberichten over vluchtelingen staan ons ongetwijfeld allen op het netvlies. Het voornemen om in Alkmaar in het voormalig belastingkantoor 600 vluchtelingen te huisvesten zal in de laatste week van oktober in de gemeenteraad passeren.

Op 6 november organiseert de diaconale werkgroep van de Alkmaarse Raad van Kerken een brainstormbijeenkomst om na te denken over wat we als kerken kunnen betekenen voor de vluchtelingen die mogelijk op niet al te lange termijn naar Alkmaar zullen komen.

We hebben gebouwen en veel leden met talenten. Hoe we die kunnen bundelen en inzetten roept om concrete ideeën. Afgezien van de welkomstwinkel, waarin het Leger des Heils al participeert met Rode Kruis en Inova, en kleding die al vanuit het Leger des Heils richting opvang in Heerhugowaard is gebracht zijn er vast nog meer zaken die we (vooraf) kunnen organiseren met elkaar.

We nodigen hiervoor behalve de leden van de Alkmaarse Raad van Kerken ook andere kerken, de ILPA, AZC, Rode Kruis en vluchtelingenorganisaties op hierbij aanwezig te zijn.

Plaats: gebouw Leger des Heils, Burgpoelwaard 2 (tegenover station Alkmaar-Noord)

Datum en tijdstip: 6 november, 09.00 uur

Aanmelding:  info@alkmaarseraadvankerken.nl