Cursus schuldhulpverlening 6 juni 2015

Aan alle geïnteresseerden hulpverleningsproject Alkmaarse Raad van Kerken

Bekendmaking week oecumene

Beste mensen

Op 16 april organiseerde de Alkmaarse Raad van kerken een  informatieavond over schuldhulpverlening.

Hier vindt u  de powerpoint Presentatie Sociaal Spreekuur bijlage mail 5 mei 2015 die op deze avond is gebruikt evenals een korte samenvatting 20150416 Alkmaarse Raad van Kerken diaconale bijeenkomst van de ingeleverde gesprekspunten.

Op die avond gaven we al aan dat dit project van de Alkmaarse Raad van Kerken beoogt aan te sluiten bij de bestaande activiteiten van het ISBA en het Leger des Heils en dat er niet iets nieuws wordt gestart.

De ARK wil een stimulerende rol spelen, uitgaande van de brede inbreng van bestaande activiteiten op het gebied van de schuldhulpverlening die al door het ISBA en het Leger des Heils gedaan wordt met als doel samenwerking te vergroten en meer mensen de mogelijkheid te geven hierin te participeren waardoor de bestaande schuldhulpverlening eventueel kan worden uitgebreid en verbeterd. Daar is menskracht voor nodig die zowel het ISBA als het Leger des Heils in staat zal stellen continuïteit te waarborgen en nog meer mensen te helpen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen

De diaconale werkgroep vanuit de ARK vormt de stuurgroep die nodig is om organisatorisch en praktisch aan te sturen op het gemeenschappelijke doel om de (reeds opgezette) hulp en de krachten te bundelen.

 

Om u meer gerichte informatie te kunnen geven over wat nodig is aan kennis zijn we verheugd u op 6 juni tussen 10.00 en 16.00 uur een cursus aan te kunnen bieden die dient als basis om ingezet te kunnen worden. Deze cursus wordt gegeven in het korpsgebouw van het Leger des Heils aan de Burgpoelwaard 2(tegenover station Alkmaar-Noord).

 

Training Schuldhulpverlening:

deze training is meer van theoretische aard, maar gegeven vanuit de praktijkervaringen van de trainer. Binnen de “wereld van de schuldhulpverlening” zijn veel wetten en regels van toepassing. Hulpvragers hebben veelal ervaren dat zij naar een “verkeerd loket” worden verwezen. Om als vrijwilliger de hulpvragers goed door te verwijzen (om erger te voorkomen) is het van belang om “in een notendop” kennis te hebben van de producten, de wet, het herkennen en duiden van schulden. Een training waarbij m.b.v. onder andere een tafelspel, heldere afbakening van het onderwerp: “De Winkel van Sinkel” & “De Wet van de Schulden”, de cursist in korte tijd “tools” krijgt aangereikt welke hij/zij in de praktijk kan toepassen.

 

Door deze training aan te bieden hopen we u meer zicht te kunnen geven op wat er bij komt kijken om in dit project actief te zijn. Uw deelname aan de cursus wordt op prijs gesteld waarbij u na afloop van de cursus verder kunt bepalen hoeveel tijd en op welke dagen u beschikbaar heeft. Na een gesprek en eventueel een proef meedraaien kunt u worden ingedeeld naar keuze bij ofwel het ISBA ofwel het Leger des Heils of beiden.

Er zijn voor u geen kosten aan deze cursus verbonden en voor lunch wordt gezorgd.

Wel stellen we het op prijs als u zich vooraf even opgeeft, liefst voor 20 mei via mwvhouten@gmail.com

Voor meer informatie kunt u zich richten tot ondergetekende, de voorzitter van de Alkmaarse Raad van Kerken,

 

Hoogachtend

 

Wim van HoutenBekendmaking week oecumene