De Feestweek van de oecumene van 15 tot en met 22 mei – een vooruitblik

 

Aangedreven door de Geest van Pinksteren viert de Alkmaarse Raad van Kerken een week lang het feest van de oecumene. Het Zonnelied van Franciscus van Assisi zal ons door de dagen leiden. Franciscus bezingt in zijn lied achtereenvolgens de zon, de maan, de wind, het water, het vuur, de aarde, de dood en God. Wij houden ons in de feestweek aan deze volgorde.

Op de eerste dag, PinksterZONdag, staat broeder zon centraal. De zon is het teken van de Drie-eenheid. Uit alle kerken zullen na de vieringen zonnestralen bijeengebracht worden. De vlammen smelten samen tot een stralende zon. ’s Middags zoeken we de zon op: een wandeling op een zonnig pad.

Op MAANdag, Tweede Pinksterdag, gaan we naar de prachtige tentoonstelling over Franciscus in het Catharijneconvent in Utrecht. Henk van Os heeft deze samengesteld. We zien hoe Franciscus de vogels toespreekt en zuster maan bezingt. Uiteraard is er tijd om de permanente collectie van het museum te bekijken. Zeker ook de moeite waard!

Broeder wind: we geven op dinsdag in de Remonstrantse Kerk onze adem aan tal van pinkster- en zonneliederen o.l.v. Christiaan Winter. Ervaren we weer het waaien van de Geest?

Woensdag, waterdag: kinderen koken ’s middags bij het Leger des Heils iets met water. Wordt het één pot nat? Gelijktijdig presenteren drie geloofsgemeenschappen zich in de Blije Mare: een reidans onder aanvoering van dominee Stefan Bernhard (Ev. Broedergemeente), waterproeven met dominee Sibilla Verhagen (PGA) en een katholieke verrassing door pastoor Franklin Brigitha. De oecumene wordt door zuster water vloeibaar.

Op donderdag draait het in de Oud-Katholieke Kerk om broeder vuur. Dit thema wordt belicht door vertegenwoordigers van het jodendom, het christendom en de islam. Wat is er in de heilige boeken te lezen over vuur?

Vrijdag: zuster aarde. Een samenkomst in de Zwaan over de kloof tussen arm en rijk. We eten een eenvoudige maaltijd en hebben het over de armoede in de wereld en over de encycliek ‘Laudato si’ van paus Franciscus met aandacht voor de eerbied voor de schepping.

Zaterdag: de dag waarop Franciscus zuster dood bezingt, eigenlijk een Stille Zaterdag. We gedenken daarom op deze dag onze doden en leggen bloemen op hun graven. Op elk van de vier begraafplaatsen van Alkmaar staan om 14.00 uur vertegenwoordigers van de ARK paraat, mét bloemen. Met elkaar maken we een ronde en leggen we de bloemen neer. Wie een dierbare naaste of iemand anders zo’n bloemengroet wil brengen, sluite zich aan!

Van 14.00 -17.00 uur vormt de Lutherse kerk een stilteplek in de stad. Een plek voor wie bidden wil.  ’s Avonds is daar een Taizé-viering. ‘Laudate omnes gentes, alle volken, looft de Heer!’

Op zondag 22 mei beginnen we de dag om 10.00 uur op de Joodse begraafplaats. Daar leggen we gedenkstenen op de graven. Dan trekken we naar de Blije Mare voor de oecumenische viering die om 11.00 uur begint. Anne Stastra (LdH) en Sibilla Verhagen (PGA) zullen ons door de dienst leiden. Het Zonnelied krijgt een prominente plek in de viering. De collecte is bestemd voor het Open Huis voor de vluchtelingen. Bij de uitgang krijgt u zonnebloempitten mee, zodat Franciscus’ zon een zomerlang zal stralen.

Begonnen we de feestweek op pinksterzondag met onze grote broeder zon, op deze laatste zondag is er ’s middags aandacht voor de aller-, allerkleinste levende wezens. We gaan naar Amsterdam voor een bezoek aan Micropia om het onzichtbare leven te ontdekken. Micropia is ’s werelds enige museum waar de onzichtbare wereld van micro-organismen zichtbaar wordt gemaakt. Een avonturentocht op de vierkante millimeter. Leuk voor iedereen. Museumgasten zijn welkom vanaf 9 jaar.

U dient zich voor bepaalde activiteiten op te geven. In het programmaboekje dat binnenkort verschijnt, staat de aanmeldingsprocedure. Inlichtingen: info@alkmaarseraadvankerken.nl.

Namens de voorbereidingsgroep, Nielspeter Jans