Dementie, wat is het – wat is er aan te doen – hoe ga je er mee om?

Dat was het thema van de voorlichting die Marise Kraaijeveld van Geriant op twee dagen voor leden van geloofsgemeenschappen in Alkmaar heeft gegeven. Bij de Alkmaarse Raad van Kerken was een aanbod van Geriant ontvangen om deze voorlichting te geven en daar is van harte gebruik van gemaakt. Met name omdat Geriant onderzoek doet naar geheugenklachten die ernstiger zijn dan passend bij leeftijd en opleidingsniveau en er binnen de diverse kerken bezoekersgroepen bestaan die thuis komen bij mensen die ziek zijn of om andere redenen niet meer (regelmatig) naar de kerk kunnen gaan. We waren dan ook beide dagen met zo’n 20 mensen vanuit de kerken aanwezig.
Marise gaf eerst een uitleg wat dementie is: onder meer het afsterven van hersencellen. Maar dat gebeurt eigenlijk al vanaf het moment dat we 21 zijn, dus op zich niet ongewoon. Door meer dan
50 aandoeningen vindt de beschadiging van de hersenen echter in die mate plaats dat iemand problemen krijgt: met het geheugen en taal, een verstoord dag- en nachtritme, verminderde zelfzorg en afwijkend gedrag. Daarom wordt dementie ook wel een paraplubegrip genoemd, een verzamel-begrip voor zeer diverse aandoeningen elk met hun eigen bijzonderheden en symptomen. U kent allemaal vast wel de ziekte van Alzheimer, Parkinson en vasculaire dementie (dat heette vroeger aderverkalking). Er kan ook sprake zijn van een tijdelijke verwardheid, die door verandering van medicatie, een ontsteking, narcose en stress kan worden veroorzaakt. Dit noemt men een delier
en soms zijn de verschijnselen daarvan pas na 6 maanden verdwenen.
Wat is er aan te doen? Gezond leven: veel bewegen, gezonde voeding, niet roken en drinken, sociale contacten, mentaal actief zijn en muziek!
Geriant kan iemand met dementie en de mantelzorgers na verwijzing door de huisarts of specialist bijstaan en er zijn ook activiteiten als het Alzheimercafé, waarin men met lotgenoten van gedachten kan wisselen.
Na een korte pauze ging Marise in op de manier waarop we dementie in een vroeg stadium kunnen herkennen en hoe we het beste met een dementerende om kunnen gaan. Proberen mee te bewegen en meegaan met de dementerende en veel geduld zijn daarbij belangrijke factoren. Door de inbreng van de deelnemers van de avond vond een levendige discussie plaats en werden ervaringen gedeeld. Alle informatie kregen we in een mapje mee en ik hoop dat we nu onze dementerende medemens op een goede wijze kunnen bejegenen.
Meer informatie op: www.geriant.nl, www.alzheimer-nederland.nl, www.dichterbijdementie.nl en
www.dementie.nl

Verena Schulze