feestvolle afsluiting Week van de Oecumene

Feestelijke afsluiting van de Feest week van de Oecumene van de Alkmaarse kerken.

Ruim driehonderd kerkgangers uit verschillende kerken (Katholiek, Oud Katholiek, Leger des Heils, Protestantse gemeente Alkmaar, Doopsgezinde Gemeente, Remonstranten, Lutherse kerk en anderen), sloten de Week van de Oecumene feestelijk af.
Een inspirerende viering waarin pastoor Erna Peijnenburg en dominee Pieter Korbee in gesprek gingen over het machtige van Jezus woorden. Hoe op verschillende manieren de machteloze in deze wereld met liefde en vrede omringd kan worden wanneer mensen de handen ineen slaan. De kerken willen daar een voorbeeld in zijn, elk op een eigen manier.
De opbrengst van de collecte gaat naar de 4 organisaties die maandag 2e Pinksterdag hun deuren open hadden voor de diaconale rondgang van de Alkmaarse Raad van Kerken: Exodus, de Zwaan, de Steiger en het Leger des Heils.
IMG_0045 IMG_0046 IMG_0047 IMG_0048 IMG_0050 IMG_0051 IMG_0052 IMG_0053 IMG_0054 IMG_0055 IMG_0056 IMG_0057 IMG_0059 IMG_0063 IMG_0065 IMG_0066 IMG_0067 IMG_0069 IMG_0070 IMG_0071 IMG_0072