Feestweek van de Oecumene 2019

 
In de week na Pinksteren organiseerde de Alkmaarse Raad van Kerken de jaarlijkse Feestweek van de Oecumene. Met als thema: ”De kunst is………..horen, zien én delen” werden deze week, van 9 t/m 16 juni, meerdere activiteiten georganiseerd.

Enkele activiteiten uit deze week:
– Dinsdag 11 juni: een lezing bij het Leger des Heils over de werking van het sociaal spreekuur en de intake voor de voedselbank.
– Woensdag 12 juni: een avond met muziek vanuit de liturgieën van de verschillende kerken. Het doel is delen, voorzingen en meezingen.
– Donderdag 13 juni: een bijzondere “doe-activiteit”. De Joodse begraafplaats aan de Westerweg in Alkmaar kent een groot achterstallig onderhoud. We steken onze handen uit de mouwen en helpen bij het schoonmaken van de grafstenen, het snoeien van de struiken, enz.    Heren met hoofdbedekking!!
– Donderdag 13 juni: een gespreksavond over “Bidden”. We delen met elkaar de vraag “Wat doe je als je aan het bidden bent?”
– Vrijdag 14 juni: Taizéviering in de Vrijheidskerk.
– Op zondag 16 juni sluit de Oecumenische viering, dit jaar in de Sint Josephkerk de feestweek af.Uitvoeriger informatie vindt u in de flyer van de Feestweek die in mei verschijnt. poster oecumeneweek 2019b
Iedereen is van harte welkom deze week van de oecumene mee te vieren!

Het programmaboekje vindt u hier: boekje 2019 programma versie 28 mei

Het routeboekje voor de fietstocht langs kerken in Alkmaar vindt u hier: boekje fietstocht 2019

 

Een foto impressie van KINK. Kunst in de kerk

Zo’n 20 aanwezigen konden zien en horen hoe de kunstcommissie werkt. Bijbelverhalen zoeken en dan geïnspireerd door het verhaal en het delen van zienswijzen, schilderen, knippen, tekenen en allerlei stof technieken.

Inspirerende verhalen. Deze vorm is zo over te nemen voor andere groepen. Eens per jaar worden de kunstwerken geïntegreerd in de kerkdienst.

Zo’n 55 aanwezigen tijdens de liturgische muziekavond op 12 juni.

Vanuit de Doopsgezinde, Oud-Katholieke, Leger des Heils, Katholieke, Evangelische broedergemeente en de Lutherse kerk tradities een waar feest van horen zien en delen.

Wat feitjes: Doopsgezinde liederen werden op volksmelodietjes gezongen om niet op te vallen (schuilkerkidee) en bij het Leger des Heils werden religieuze teksten op volksmelodietjes gezet zodat iedereen mee kon zingen. In de Katholieke traditie worden alle genres en muziekstijlen wel gebuikt, zelfs Luther liederen. Prachtige voorbeelden van Gregoriaanse muziek en mis muziek.  Liederen om mee te zingen en om naar te luisteren. Voor elk wat wils.

Een mooi wijdingslied van de oud katholieke bisschop en een doopsgezind lied over ‘de winden Gods’ die velen nog mooi vinden en anderen niet meer. Een lied in canon en tot slot elkaar de zegenwens toezingen.

  

‘Een mitswe is een goede daad met name voor iemand die daar niets voor terug kan doen’, zo omschreef een bestuurslid van de joodse begraafplaats aan de Westerweg deze actie van zo’n 20 vrijwilligers uit de Alkmaarse Kerken.

Als onderdeel van de Feestweek van de Oecumene zijn de handen uit de mouwen gestoken en is er geboend, geschrobd, geragd en geveegd.

Foto’s van voor en na de actie laten het verschil zien. Mooi dat groen medewerker van de gemeentelijke begraafplaats aan de overkant aanbood om het snoeiafval dezelfde middag te verwijderen.

Rabbijn Shmuel Spiero kwam ook nog even langs om zijn dank te betuigen en kon uitleggen waar het joodse gebruik van de keppel vandaan kwam.

Als mannen dit hoofddeksel dragen of een ander hoofddeksel dan geven ze daarmee aan dat zij erkennen dat de Eeuwige boven hen is. Het is een teken van eerbied voor God.

overwoekerde grafstenen voor en ontwoekerde grafstenen na het werk.

Davidssterren van buxus inclusief de verdorde struiken door de droge zomer van 2018 en de bijgeknipte sterren.

en een verdere foto impressie

     

   

Voor een verslag in het Noord-Hollands Dagblad:

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190613_98983868/vrijwilligers-boenen-schrobben-raggen-en-vegen-op-joodse-begraafplaats-in-alkmaar?fbclid=IwAR2km5PsK4jZThvo3Dr-p5EU8UVzebcVMUVG14fqG7ov5yK8v-K9AP3m_78

 

De Oecumenische slotviering werd gevierd in de Josephkerk. Deze kerk wordt in juni aan de eredienst onttrokken en de parochianen zullen hun vertrouwde plek moeten verlaten. In de voorbede werd om kracht speciaal voor hen gebeden.

Tijdens de dienst werden symbolische sluiers die tussen de mensen kunnen staan weggehaald met behulp van de kinderen en volwassenen. Zodat er eenheid kan ontstaan en liefde kan bloeien. Als symbool hiervan werden veelkleurige kaarsen aangestoken.

Gezamenlijke voorgangers en vervangers spraken de zegen uit waarna die ook nog elkaar toegezongen kon worden. Met dank aan lekenpreker Joke Bakker van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar en pastoor Erna Peijnenburg van de Oud-Katholieke parochie in Alkmaar. Tot slot was er koffie en thee en heerlijke taarten en cakes van de jongeren die naar Ghana gaan.