Help het GVO bekendheid krijgen!

 

 

wonderbare visvangst

 

GVO staat voor Godsdienstig Vormings Onderwijs. De ouders van leerlingen van een openbare basisschool hebben het recht om voor GVO te kiezen voor hun kind.

Veel ouders zijn hier niet van op de hoogte, dit komt omdat niet alle openbare scholen het GVO aanbieden, ook weten de ouders vaak niet waar GVO voor staat. Het is te onbekend.

Veel openbare scholen in Alkmaar en omgeving bieden wel HVO aan (Humanistisch Vormings Onderwijs). Vanuit de overheid gezien zijn de openbare scholen sinds het schooljaar 2014-2015 verplicht om zowel GVO als HVO aan te bieden.

Waarom GVO op een openbare school? Juist op een openbare school komen allerlei culturen samen. Een goede plek dus om te communiceren over religie en geloven uit die verschillende culturen. Onze samenleving is ontstaan uit de Joods Christelijke cultuur. Om de Joods Christelijke cultuur en de bijbehorende kunst te begrijpen is het belangrijk dat de leerlingen vertrouwd raken met de verhalen uit de bron: de Bijbel.

De methodes voor wereldoriëntatie hebben aandacht voor de verschillende godsdiensten die in de wereld  voorkomen. Het gaat bij dit vak voornamelijk over kennisoverdracht. Godsdienstig Vormings Onderwijs gaat een stukje verder. Tijdens deze lessen zijn we bezig met wat mensen beweegt in de wereldgodsdiensten en welke symbolen en rituelen en vieringen zij gebruiken.

De leerlingen leren elkaar accepteren en oog te hebben voor mensen die geloven.  Tevens hebben de leerlingen een ontmoeting met gelovigen, dit zijn de leerkracht GVO en klasgenoten maar het kunnen ook mensen zijn die men ontmoet tijdens de excursie.

Het gaat om wederzijds respect. De verhalen die in de heilige boeken voorkomen gebruik ik als uitgangspunt voor de lessen. Alle verhalen uit de heilige boeken bevatten levensbeschouwelijke thema’s waar wij iets van kunnen opsteken en die ons vormen. Thema’s als : geboorte, liefde, vriendschap, jaloezie, dood, verdriet, verhuizen etc. Elk thema wordt afgesloten met een verwerkingsopdracht.

Onze Nederlandse samenleving is geworteld in het Joods Christelijke gedachtengoed.           Godsbeelden

Godsdienstig Vormings Onderwijs zal voornamelijk putten uit het Christendom en het Jodendom. De Islam, het Boeddhisme en Hindoeïsme komen zijdelings aan bod.

Het is nodig om het GVO meer aandacht te geven, dat is duidelijk!

Het maken van een promotiefilm ( bijvoorbeeld zoals het programma ‘ Klokhuis’ is opgezet) ligt voor de hand. Alle kennis die daar voor nodig is zoals het monteren van het filmmateriaal, het maken van een videoclip, het bedenken van sketches etc. zijn van harte welkom! Sterker nog, mensen die dit kunnen zijn hard nodig om een promotiefilm te kunnen realiseren.

OPROEP

Voelt u zich of voel jij je geroepen om hierin een helpende hand te zijn? Dan kan met mij contact opgenomen worden via r.bosschert@quicknet.nl

Ik hoop op uw medewerking!                                                                                Pasen

Carmen van Ravenzwaaij docent GVO