Het Alkmaar Freedom House heeft de deuren gesloten

Na een periode van drie jaar sloot het AFH per 1 juni 2019 de deuren. Na de sluiting van de AZC´s is het aantal bezoekers zo gering dat de opvang in deze vorm niet voortgezet kan worden. Het project heeft aan het doel, de opvang van de vluchtelingen na aankomst in het AZC, beantwoord.
We hebben sinds mei 2016 vanaf de opening enorm veel mensen zien langs komen. Er waren uit heel veel landen heel veel verschillende mensen: asielzoekers, vluchtelingen, nieuwkomers en ‘oudkomers’, mensen met kans op een status en mensen zonder kans op status, statushouders en pre-pollers, sommigen voor kort, anderen wat langer. Het waren allemaal mensen die welkom waren en welkom geheten werden door onze vrijwilligers. Alkmaar Freedom House was laagdrempelig, kosteloos, warm en gezellig, een ontmoetingsplek waar je aandacht kreeg en wat kon opsteken.
We hebben lief en leed gedeeld met bezoekers die niet mochten blijven en sommigen uiteindelijk toch weer wel.
Heel veel vrijwilligers waren er ook: de schatting is dat ongeveer 220 personen zich deze periode, elk op zijn of haar eigen wijze, hebben ingezet voor de bezoekers. Sommigen deden dat een bepaalde periode, anderen bleven de hele tijd!
Hoe groot de waardering van de bezoekers was bleek tijdens de vrijwilligersavond op 2 april.
Zes trouwe bezoekers van het AFH wilden alle vrijwilligers hartelijk bedanken en deden dit op een bijzondere manier. Zij hadden de voornamen van alle vrijwilligers (van dat moment) op een groot vel papier geschreven. Hartverwarmend en ontroerend!