Interreligieuze ethiek, geloven in je dagelijks leven.

Ilpa logo 

Elke dag maken we keuzes. Daarbij spelen normen en waarden een belangrijk rol. Onze waarden en normen hangen samen met onze antwoorden op de vraag naar de zin en het doel van ons leven. Religies hebben hierin veel te bieden. Religies hebben een grote diversiteit, er zijn zowel overeenkomsten als verschillen, juist als het gaat over de vragen van goed en kwaad. In onze veelkleurige samenleving is het daarom goed dat we zoeken naar wat ons kan verbinden en inspireren op onze levensweg.

In vier avonden bezinnen we ons op de ethiek van Boeddhisme, Jodendom, Christendom en Islam. Aan de hand van actuele situaties en voorbeelden zullen we nagaan wat we hiervan kunnen leren voor de praktijk van ons dagelijks leven en samenleven.

Docenten: Marianne Hamers, levensbeschouwelijk counselor en Rien Erkelens, predikant PKN en voorzitter van het Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar (www.ilpa.nl).

Data: woensdagen 28 september, 12 en 26 oktober, 9 november 2016.
Plaats: Mennozaal Doopsgezinde gemeente, Koningsweg 12, Alkmaar.

Tijd: 7.30 – 9.30 uur.
Kosten € 10 (voor de vier avonden) inclusief koffie of thee.

Voor meer informatie en aanmelden:
Marianne Hamers, m.hamers4@kpnplanet.nl,
Rien Erkelens, erkelensrien@gmail.com, tel. 072-562 3237.