Kerken in Alkmaar maken zich lokaal sterk voor armoede problematiek en de energietransitie!!

De Sociale Alliantie is een platform waar onder andere de Raad van Kerken, de CNV, FNV en Humanitas zitting hebben in de agendacommissie.
De Sociale Alliantie maakt zich sterk voor het uitbannen van armoede in Nederland.
Begin 2019 is aan alle gemeenteraden een brief gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van de energietransitie voor huishoudens in Nederland. De kloof die reeds bestaat tussen arm en rijk mag door de maatregelen, die genomen moeten worden om over te kunnen stappen naar een gasloos bestaan niet worden vergroot.
In de brief aan de gemeenteraden wordt met name gevraagd hoe de gemeentes hierin het voortouw nemen. Welke maatregelen zij voor hun inwoners met een smalle beurs denken te gaan ontwikkelen en hoe dit tijdig ingezet kan worden.
In de troonrede van september 2019 staat te lezen: “Huishoudens worden in staat gesteld de energietransitie stap voor stap mee te maken. De energiebelasting daalt en er komt een warmtefonds als stimulans voor huiseigenaren om te investeren in klimaatmaatregelen”.
De Alkmaarse Raad van Kerken heeft op 18 september een werkgroep ingesteld om na te denken hoe we als kerken onze stem kunnen laten horen in de discussie rondom de energietransitie en de gevolgen daarvan op huishoudens in Alkmaar.
Het eerste plan is om met politieke partijen in gesprek te komen rondom de brief van de Sociale Alliantie. Hiervoor zal de werkgroep een nog te maken plan uitwerken.
Wie in deze werkgroep mee wil denken en praten hierover is van harte uitgenodigd. Aanmelden kan via info@alkmaarseraadvankerken.nl.

Brieven van de Sociale Alliantie:

oproep aan achterbannen ivm actie tegen energiekloof
brief aan gemeenteraden over energietransitie eindversie
notitie maatregelen tegen energiekloof def