Kerken varen mee tijdens Alkmaar Pride

Dit jaar voer er tijdens de botenparade van Alkmaar Pride een zogenaamd Heilig Bootje mee. Hoewel het in Alkmaar de eerste keer was dat dit gebeurde, is het geen nieuw fenomeen: Ook tijdens botenparades in Utrecht en Amsterdam hebben al bootjes namens de kerken meegevaren.

Waarom doen kerken dit? Het antwoord is simpel. Om mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap te steunen én om het vooroordeel tegen te gaan dat ‘dat soort mensen’ in kerken niet welkom zouden zijn of niet zichzelf zouden mogen zijn. Het tegendeel is namelijk waar. In veel kerken zijn LHBTIQ-ers niet alleen welkom – dat klinkt veel te soft – maar maken ze gewoon deel uit van de gelovige gemeenschap. Ze zijn er kerkganger, vrijwilliger, ouderling, kerkbestuurder, priester of dominee, en hun geaardheid is daarbij geen issue.

Het meevaren van het Heilig Bootje wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van het Apostolisch Genootschap Alkmaar, de Protestante gemeente van Alkmaar noord en zuid en de Oudkatholieke parochie Alkmaar. Op de boot varen naast mensen uit deze kerken ook mensen mee die betrokken zijn bij de oecumenische Laatdiensten.

De bovengenoemde kerkgenootschappen zijn trouwens echt niet de enige kerken in Alkmaar waar geaardheid geen issue is. Op de website www.wijdekerk.nl kun je per aangesloten kerk bekijken of je er welkom bent, of je mee kunt doen als vrijwilliger of ambtsdrager, of je mee kunt doen aan avondmaal of eucharistie en of je relatie kan worden gezegend.
Het heilig bootje vaart op zaterdag 27 mei mee als bootje nr. 15, we vieren met velen het leven op swingende muziek (gospel uiteraard) en we hopen u en jou te zien!

Pastoor Erna Peijnenburg

N.B.  Het verslag van de deelname van het Heilig Bootje aan de Alkmaar Pride is onder deze link te vindenVerslag Heilig Bootje 2023