Paasactie 2021

 

Hoe is het gegaan met de paasactie van de Alkmaarse Raad van Kerken in 2021? Twee zaken vallen in het bijzonder op. Ten eerste het grote aantal aanvragen: er werden bijna 400 adressen opgegeven van mensen (omgerekend zijn dat rond 420 volwassenen en 220 kinderen) die een extraatje goed kunnen gebruiken, 100 adressen meer dan vorig jaar. Ten tweede het geweldige bedrag aan giften: er is ruim € 8.000 binnengekomen. Dat maakte het mogelijk om aan alle  aanvragen ook te kunnen voldoen. Alle particuliere gevers die hieraan bijgedragen hebben, danken wij hartelijk. Wij bedanken ook de diaconieën en charitatieve instellingen die de actie financieel steunden.

Om u een idee te geven van hoe de attenties zijn ontvangen geef ik de volgende citaten uit reacties door.

Van een ontvanger: “Hierbij wil ik u graag bedanken voor het lieve presentje wat ik laatst heb ontvangen. Al jaren lang ontvang ik rond pasen een doos met boodschappen, waar ik heel blij mee was. Helemaal toen de kinderen nog klein waren. Dit jaar een hema en jumbo bon. Ook superblij mee. Komt goed uit. Super lief en dank hiervoor.”

Van iemand die namens een organisatie adressen doorgaf: “Van de betreffende gezinnen, alle rond het minimum bestaansniveau, hoorde ik dat zij heel blij verrast waren met uw gulle gift. Omdat het voor deze gezinnen moeilijk is om buiten het gezinsbudget iets extra’s voor de Paasdagen te kopen is uw attentie meer dan welkom gebleken. Men verzocht mij nadrukkelijk u hiervan melding te maken en u hartelijk te bedanken. Graag bij deze.”
Nog een reactie van een ontvanger: ”I hope this email finds you well. Thank you for the gift you sent me, It was very heartwarming and very motivating and It gave me the feeling of “Don’t worry, we know that you are there ☺”.

Wij hopen de paasactie volgend jaar opnieuw te kunnen houden.

Namens het paasactieteam van de ARK

Ria de Rijke