Paascyclus in de Vrijheidskerk, samen met de Lutheranen

Voorgangers zijn  ds. Yvonne Bos en ds. Nielspeter Jans

Donderdag 6 april, 19.30 uur, Lutherse Kerk, Oudegracht 187:

Witte Donderdag-viering. We vieren samen avondmaal. Thema: ‘Midden onder ons’.

Vrijdag 7 april, 19.30 uur, Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2A:

We gedenken Jezus’ lijden en sterven en lezen het passieverhaal uit het Johannes-evangelie. Thema: ‘Gebroken wereld’. We verlaten de kerk in stilte.

Zaterdag 8 april, 21.00 uur, Vrijheidskerk :

Stille Zaterdag en paasnachtviering. We komen in stilte binnen, wachtend op het licht. Het opstandingsverhaal klinkt. We vernieuwen onze doopgelofte en vieren avondmaal. ‘Christus is waarlijk opgestaan!’ Thema: ‘Christus van buiten naar binnen’.

Zondag 9 april,10.00 uur, Vrijheidskerk:

Pasen. Feestelijke dienst van Woord en Belijdenis. Thema: ‘Alles is nieuw!’ Dit in tegenstelling tot het refrein dat we elke zondag in de veertigdagentijd met elkaar zongen (‘Alles wórdt nieuw!’). Vandaag vieren en belijden we dat met Pasen alles nieuw ís. Want wat geen mens voor mogelijk heeft gehouden en wat in geen hart is opgekomen, is geschied: Christus heeft de dood en zijn vazallen overwonnen! Halleluja!
Een vrolijk paasdoek hangt op de grijze muur van de kerk. Trompettist Maarten Sloetjes verleent zijn medewerking aan de dienst.