Projectkoor Volkskerstzang: deelnemers gevraagd


De jaarlijkse Volkskerstzang in de Grote Kerk van Alkmaar vindt dit jaar op zaterdag 21 december plaats.
Elk jaar zingt daar ook een samengesteld projectkoor diverse , meestal Engelstalige kerstliederen en carols. In dit koor is nog plaats voor enthousiaste vrijwilligers. Je hebt er niet meer voor nodig dan enige koorervaring in een vierstemmig koor.
Wie zin heeft is van harte welkom om mee te komen doen! Er zijn 6 repetities op dinsdagavond, te beginnen op 12 november aan de Picassolaan in Alkmaar. Aanmelden bij theagroot@quicknet.nl