Slotviering ‘The peacemakers’

poster oecumeneweek slotviering

SAMEN VREDE DELEN

Bijzonder om heel concreet te ervaren, om te voelen in je handen, dat delen vermenigvuldigen wordt. Tijdens de kerkdienst ter afsluiting van de feestweek van de oecumene in Alkmaar, werd tijdens het moment ‘Delen van vrede’ door ds. Stefan Bernhard uitgelegd, dat tijdens de diensten van de Evangelische Broederschap (EBG) een bolletje met rozijnen en een kopje thee wordt genoten bij wijze van avondmaal, ‘Liefdesmaal’ genoemd. De broeders en zusters van de EBG kwamen daarop van achter uit de kerk twee aan twee met manden vol, met voor iedereen een bolletje om ‘van op te knappen en om te delen met elkaar’. Het werd een bijzonder moment. Ieder nam uit het ontvangen pakketje zijn of haar broodje en brak het, in steeds kleinere stukjes en reikte het aan elkaar om zo met verwondering te ontdekken dat wat je gedeeld had van wat je ontvangen had, alleen maar meer geworden was. Soms zelfs te veel om op te kunnen en men zich afvroeg waar de twaalf manden stonden om in te kunnen leggen dat wat over was en/of te veel. Zo werd het aloude verhaal van de broodvermenigvuldiging ooit aan het meer van Tiberias opnieuw tot leven gewekt in de handen van mensen uit alle windstreken van Alkmaar en omstreken. We kwamen, om het met de zegen van de dienst te zeggen, om woorden van hoop en gingen naar ziel en lichaam gevoed uiteen totdat we elkaar weer zullen zien.

door Ellen van Houten

IMG_0453 IMG_0452 IMG_0451 IMG_0450 IMG_0449 IMG_0447 IMG_0446