Verslag brainstormbijeenkomst over vluchtelingen

Een aanzienlijk aantal mensen nam deel aan de brainstormbijeenkomst op 6 november 2015.
Hieronder leest u het verslag van deze bijeenkomst.

 

Organisaties aanwezig:
PKN noord, PGA de Mare, PGA Vrijheidskerk, Leger des Heils, Diaconie PGA, Apostolisch Genootschap, De Zwaan, Oud-Katholiek kerk, COA, Remonstrantse kerk, Lutherse Kerk, CGK.NGK Open Hof, Rode Kruis, Matthias-Laurentius parochie, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Rooms-Katholieke kerk, ISBA, Doopgezinde gemeente, Laatdiensten, City Light, ILPA, Oecumenisch Vrouwennetwerk Noord-Holland, Humanistisch Verbond Af NHN, Christengemeenschap, Bij de Bron, St Present.

Aandachtspunten:
– Evangelisatie is geen actie ARK.
– Generaliseren is taboe
– We denken vooral aan wat kerken kunnen betekenen inzake de opvang in Alkmaar
– Samenwerking gewenst
– Gewoon beginnen en deuren open zetten
– Er zijn gebouwen die goed benut kunnen worden
– Contact met Moskee besturen wenselijk
– Medewerking COA aan kerkelijke acties niet denkbaar, wel op individueel niveau veel mogelijk
– Verwachting dat juli 2016 vluchtelingen extra komen, maar dat kan in praktijk heel anders lopen
– Plek waar vrouwen klachten kwijt kunnen
– Instelling van platform waar alle vragen gesteld kunnen worden (vraagbaak) en waar werkgroepen met specialisaties onder vallen
– Ook aandacht voor reeds aanwezig vluchtelingen via AZC en INOVA

Ideeën en suggesties voor verdere uitwerking
Vluchtelingen hebben vooral behoefte aan:
Met stip genoteerd want meerder malen genoemd als nuttig en nodig:
–  Taallessen (worden op diverse plekken al gegeven en informatie hoe dit aan te pakken/ lesmateriaal is aanwezig. Goed om te benutten
– Contact leggen op individueel niveau en groepsniveau
– Deuren kerk open (goed voorbeeld in Zaandam van groeimodel)
– Dagbesteding
– Samen eten
– Zicht op werk / vrijwilligerswerk

Ook belangrijk:
– Kleding (actie Leger des Heils en Rode Kruis)
– Fietsenplan, (actie Theo Bruin PGA)
– Coördinatie religie en pastoraat
– Bezinning (nu al diensten bij City Light in Arabisch en Farsi)
– Maatschappelijk hulp
– Aandacht voor muziek en kunst, idem sport
– Tolken in verschillende talen
– Aandacht voor LHBT
– Luisterend oor

Stellingen omarmd:
– Artikel 1 is voor iedereen (waarbij we vooral zelf beginnen)
– Wat kunnen vluchtelingen voor mij en Maatschappij betekenen.

Suggesties van organisaties die kunnen ondersteunen en toerusten:
– st Gave
– st Present
– St. Evangelie en Moslims
– St Vluchtelingen hulp / Inova
– www.ilpa.nl
– www.bijdebronalkmaar.nl

Middelen die zeer bruikbaar zijn:
– Website en internet (hulp mogelijk van Kees Knijnenberg DG Alkmaar)
– Flyers met adressen hulporganisaties en kerken (bestaande folder Vrijwilligers in de zorg)

Aangemeld voor werkgroep:
– Gerrit van Reeuwijk Diaconie PKN
– Ron Biesot De Zwaan
– Ria de Rijke secretaris ARK
– Leny Halvemaan De Zwaan / Laatdiensten
– Rien Erkelens ILPA
– Guus Keilman City Light
– Anne de Jong Doopsgezinde Gemeente
– Steven Nijdam Chr Geref Kerk/ Ned Geref Kerk – Open Hof
– Hittjo Hummelen em. Predikant justitiepastoraat
– Inge Poser Evangelisch-Lutherse kerk

Met dank namens de diaconale werkgroep van de ARK:
Gerrit van Reeuwijk, Marleen Kramer, Wietse de Vries, Anne Stastra en Henk Laarman

Wim van Houten
Voorzitter ARK