Vieringen in de Stille Week, Immanuëlkerk in de Blije Mare, Kajakstraat 60

In de Stille Week is er elke dag een viering:

Op maandag, dinsdag en woensdag zijn er vespers.
Een lezing, een lied, een gebed en stilte.
De lectoren zijn: maandag: Wieke Wijntje Kingma, dinsdag: Marieke v.d. Houten, woensdag: Vincent Buringa.

Op Witte Donderdag gaat Pieter van der Woel voor. De kinderen werken mee bij de lezing en het Heilig Avondmaal in de kring. We zingen samen met het projectkoor o.a. liederen uit “Als de graankorrel sterft… ” met teksten van Marijke de Bruijne.

Op Goede Vrijdag wordt de liturgie gevolgd uit ‘Als de graankorrel sterft…’. Gerard Kluft en Tinny Olie spreken de verbindende teksten. De paaskaars wordt gedoofd en we verlaten in stilte de kerk.

Op Stille Zaterdag wordt de nieuwe paaskaars ontstoken. We lezen van de opstanding! De Delta Voices zingen, Jelmer Voet gaat voor.

De vieringen van maandag tot en met vrijdag beginnen om 19.15 uur, op zaterdag beginnen we we om 21.30 uur.