VOLKSKERSTSAMENZIJN (IN PLAATS VAN VOLKSKERSTZANG) GAAT OOK NIET DOOR

“Tot onze grote spijt verwachten wij geen versoepeling van de beperkende maatregelen. 

We hebben daarom besloten het Volkskerstsamenzijn op 19 december a.s. niet door te laten gaan. 

We hopen dat u in kleine kring een goede kersttijd zult hebben en dat we u volgend jaar weer in de Grote Kerk mogen verwelkomen”. 

De voorbereidingsgroep van de Volkskerstzang

 

 

Naar wij hopen mogen wij u op zaterdagavond 19 december 2020 weer verwelkomen in de Grote Sint Laurens Kerk te Alkmaar.
Vanwege de omstandigheden verandert samen zingen in Volkskerstsamenzijn.
Het zullen twee sessies worden van 18:30 tot 19:30 uur en 20:30 tot 21:30 uur.
Wij willen u in de dagen naar het kerstfeest toe, hoe dan ook, een sfeer van vrede en harmonie laten proeven.
Het complete programma met kleine vocale en instrumentale optredens volgt nog.
Er zullen alleen gereserveerde plaatsen zijn.
Voor de laatste berichten verwijs ik u naar de website: www.volkskerstzang-alkmaar.nl

Mariska Groenewoud, Namens de voorbereidingsgroep Volkskerstzang