Voorzichtige start Vluchtelingenproject Vrijheidskerk

2016-05-27 09.04.21

 

De afgelopen maanden is door veel mensen heel veel werk verzet om het Open Huis voor vluchtelingen in de Vrijheidskerk (Alkmaar Freedom House) vorm te geven. Ruim 150 vrijwilligers hebben zich opgegeven om de ontvangst van de vluchtelingen mogelijk te maken. Er zijn twee workshops over het taalcafé georganiseerd voor de vrijwilligers die de vluchtelingen willen helpen de Nederlandse taal te begrijpen. De Vrijheidskerk is voorzien van WiFi en professionals bouwden op vrijwillige basis een website met informatie in drie talen over het project (www.alkmaarfreedomhouse.nl). Voor de vluchtelingen zijn flyers gemaakt waarop zij in vier talen welkom worden geheten in de Vrijheidskerk. Kortom, we zijn er klaar voor.

Het Open Huis zou op 17 mei open gaan. Alleen waren er op dat moment nog geen bewoners in het AZC aan de Robonsbosweg en is besloten de opening uit te stellen tot 23 mei. Ook toen waren er nog weinig bewoners. Het  was dus niet verwonderlijk dat  tijdens de eerste middagen alleen de vrijwilligers hun weg naar de Vrijheidskerk vonden. Toch waren het goede middagen waarop men nader kennis met elkaar maakte en ook in de gelegenheid werd gesteld een bezoek te brengen aan het AZC. Op de vrijdagmiddag kwamen zeven  asielzoekers op bezoek in de Vrijheidskerk. Het begin is er!

Ons bereiken vragen op welke manier men een bijdrage kan leveren aan het project. Wat hebben we nodig? Koffie, (kruiden-) thee, suiker,koffiemelk en koek! Als u hier een bijdrage aan wilt leveren is dat heel fijn. U kunt deze producten afleveren in de Vrijheidskerk. Dit is een manier om de kosten voor het project zo laag mogelijk te houden. Financiële bijdragen zijn ook zeer welkom en kunnen worden gestort op  NL06RABO 0132577704 t.n.v. Leger des Heils Alkmaar, onder vermelding van Vluchtelingenproject Vrijheidskerk.