Vrijdag in de Feestweek

“Aarde” was het thema op de vrijdag.

We spraken over de kloof tussen arm en rijk.
Daarna gaf Nielspeter Jans tijdens een eenvoudige lunch uitleg over de encycliek “Laudato si” van paus Franciscus.
Aandacht en eerbied voor de schepping kwam daarbij aan de orde.

Digital StillCamera

Digital StillCamera