Vrijheidskerk Alkmaar stelt haar deuren open voor vluchtelingen

 

Het Vluchtelingenproject Vrijheidskerk in Alkmaar wil dat alle vluchtelingen in de stad welkom zijn. De deuren van het kerkgebouw aan de Hobbemalaan 2A worden dan ook, na aankomst van de vluchtelingen in het voormalig belastingkantoor aan de Robobonsweg, geopend voor iedereen die door oorlog en vervolging in Alkmaar terecht is gekomen. Het creëren van een warme en veilige ontmoetingsplek is het doel, waar de vluchtelingen elkaar dagelijks kunnen ontmoeten, maar ook inwoners uit de stad en omgeving. Het projectteam zoekt met spoed vrijwilligers om deze gastvrijheid waar te kunnen maken, zodat de kerk haar deuren medio april kan openen.

Ontmoetingsplek

De vluchtelingen zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats welkom op de COA locaties (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), zowel aan de Picassolaan als de Robonsbosweg in Alkmaar. Maar De Vrijheidskerk fungeert als informele ontmoetingsplek, waar verhalen en ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden én meer over de Nederlandse taal en cultuur geleerd kan worden. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 14:00 tot 16:00. Op deze momenten maakt het taalcafé het mogelijk om conversatielessen te volgen. Maar er staan ook vrijwilligers klaar om te helpen bij praktische zaken. Op deze manier hoopt de Vrijheidskerk Alkmaar met haar vluchtelingenproject onder de noemer ‘U bent welkom’ behulpzaam te zijn om deze kwetsbare groep mensen hun nieuwe leven hier zo draaglijk mogelijk te van start te laten gaan. Iedereen verdient immers een waardig bestaan. Het Vluchtelingenproject Vrijheidskerk is een initiatief van, en georganiseerd door, de Alkmaarse Raad van Kerken.

Vrijwilligers gezocht

De betrokkenheid van vrijwilligers is van groot belang. Zij bepalen het succes van dit vrijwilligersproject. Vluchtelingenproject ‘U bent Welkom’, via de Vrijheidskerk Alkmaar is dan ook met spoed op zoek naar buurtgenoten, stadgenoten, streekgenoten, al dan niet lid van een kerk, moskee of andere geloofsgemeenschap, die hun steentje willen bijdragen. Er zijn hoofd en handen nodig in de vorm van een gastvrouw- of heer, in de schoonmaak en/of facilitaire dienst, het pastoraat en er worden vrijwilligers gezocht voor het taalcafé.  Men kan zich aanmelden, of meer informatie opvragen, door te mailen naar info@alkmaarseraadvankerken.nl.

Voorlichtingsavond

Op dinsdag 29 maart wordt er tussen 19:15 en 21:30 een voorlichtingsavond gehouden in De Vrijheidskerk voor reeds aangemelde vrijwilligers en alle andere belangstellenden. Ook ná die datum blijft aanmelden als vrijwilliger uiteraard mogelijk.