Alain Verheij: een lezing bij het Apostolisch Genootschap

 

Alain Verheij is theoloog, schrijver en een boeiende spreker. Hij is panellid van het filosofisch elftal van het dagblad Trouw. Hij is vooral bekend als verteller van Bijbelverhalen. Zelf zegt hij: “mijn werk bestaat uit het vertellen van Bijbelverhalen, overal waar ik dat mag doen. In de kerk, voor een zaaltje, op Zoom, in de krant, op Twitter, op radio en tv, in podcasts, in tijdschriften en in mijn drie boeken”.

Hij schreef drie boeken waarin hij Bijbelse verhalen uitlegt en toegankelijk maakt. Hij brengt de kern van het verhaal naar voren en legt verbanden met het hier en nu. Bijbelverhalen gaan over de levenservaringen van mensen van vroeger en nu.

De Bijbel heeft in de West Europese beschaving een cruciale rol gespeeld. De gangbare opvattingen in onze cultuur over de mens en diens plaats en bestemming in de wereld zijn voor een groot deel op de Bijbel gebaseerd. Bepaalde interpretaties ervan zien we voor een groot deel terug in onze wetten en rechtspraak en in onze visie wat een goede samenleving is.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om met ons naar deze boeiende lezing te komen luisteren zondag 23 april.

Inloop 15.00 uur met koffie. Start lezing 15.30 uur

Apostolisch Genootschap