Choral Evensong

De Martinus Cantorij o.l.v. Paul Waerts voer een Choral Evensong uit.
De toegang is vrij; wel zal na afloop een deurcollecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.