Compassie als kompas, afsluiting

compassie

Met deze feestelijke bijeenkomst sluiten we onze serie activiteiten over het thema compassie af. Er is gelegenheid om het Handvest voor Compassie te ondertekenen en onze intenties op dit vlak te delen. We luisteren naar enkele sprekers. De deelnemers aan de voorafgaande zangworkshop brengen liederen van compassie ten gehore en nodigen ons uit mee te zingen.

 

 

Het precieze programma van deze bijeenkomst wordt begin 2017 vastgesteld en bekendgemaakt via onze website en andere communicatie-uitingen.

* Vrijwillige bijdrage na afloop
* Aanmelding is niet noodzakelijk, maar voor de organisatoren wel prettig. Zangworkshop en afsluitende bijeenkomst compassie worden aangeboden samen met De Zwaan.
U kunt zich per e-mail opgeven op opgave@dezwaan-alkmaar.nl  onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en uiteraard de activiteit waarvoor u zich wilt opgeven.