Compassie, interreligieuze en -levensbeschouwelijke dialoog

Op deze middag luisteren we eerst naar inleidingen van de 3BG+ over het thema
compassie. Vervolgens worden we uitgenodigd te delen hoe dit thema onszelf
raakt of bezighoudt en wat dat te maken heeft met hoe wij in het leven staan.
● Inleiders: Andy Deutsch, joodse gemeente. Dominee Cokkie Groot.
Elhoussaine Essabir, Imam. Henk Hansler, Humanistisch Verbond en
boeddhist.
● Gespreksleider: Marleen Kramer, De Zwaan
● Meer informatie: www.dezwaan-alkmaar.nl
De leden van 3BG+ (drieboekengroep), joden, christenen en moslims, en
inmiddels ook humanisten en boeddhisten, willen hun inzichten delen en een
bijdrage leveren aan de dialoog tussen mensen met verschillende
levensbeschouwelijke en religieuze achtergronden. Vanuit oprechte
belangstelling en respect voor elkaar, leidt dit tot wederzijds begrip en verrijking.