Compassie: Wat beweegt je?!

 

Graag nodigen wij u van harte uit voor de inspiratiemiddag ‘Compassie: Wat beweegt je?!’op 17 maart. Wij zijn tien mensen met heel verschillende achtergronden die sinds januari 2017 met elkaar onderzoeken hoe we in Alkmaar met (meer) compassie samen kunnen leven. Onze inspiratie putten we o.a. uit het Handvest voor Compassie, in het Engels Charter for Compassion. Die kern hiervan is de oproep om anderen altijd zo te behandelen als je zelf behandeld wilt worden, de zgn. gulden regel. Inmiddels hebben wereldwijd niet alleen miljoenen individuen, maar ook veel organisaties en gemeentebesturen dit Handvest voor Compassie ondertekend en daarmee de intentie uitgesproken zich in woord en daad, privé en werk, te laten leiden door deze gulden regel. Wij willen van Alkmaar ook graag een Stad van Compassie maken. Daarom noemen we onszelf initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie.
Met de bijeenkomst op 17 maart hopen we elkaar als Alkmaarders te inspireren met (meer) compassie samen te leven.
Het programma ziet er globaal als volgt uit:
13.30 uur Inschrijven voor workshops en presentaties met uitwisseling
14.00 uur Opening door burgemeester Piet Bruinooge
14.15 uur Twee rondes van zeven workshops en presentaties met uitwisseling
16.45 uur Muzikale afsluiting
17.00 uur Ontmoeting bij een drankje
Het precieze programma en de beschrijving van de workshops en presentaties staat op www.dezwaan-alkmaar.nl/programma en www.alkmaarstadvancompassie.nl
De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Picassolaan 20 in het Hoefplan. Na afloop kunt u vrijwillig een bijdrage geven.
Wij hopen u te ontmoeten op 17 maart.

Met vriendelijke groet,
namens de initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie,
Annemarie Pronk

programma@dezwaan-alkmaar.nl
06-55276104