Concert van Schola Kennemerland

Het Hooglied staat in dit concert centraal: bijna vers voor vers van dit mooiste liefdeslied is van de 10e tot de 14e eeuw op Gregoriaanse melodieën gezet.
Hieronder ook enkele stukken in de zogenaamde Organumstijl, dat wil zeggen in een tweestemmige zetting.
Tijdens dit concert wordt het eerste deel van het Hooglied uitgevoerd.
De toegang is vrij; wel zal na afloop een deurcollecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten.