De kinderkookclub gaat weer koken

Elke tweede woensdag van de maand kookt de kinderkookclub van het Leger des Heils.

Zie voor meer informatie onder de rubriek “Nieuws”┬ábij het bericht van 16 oktober 2014.