De kinderkookclub gaat weer koken

Elke tweede woensdag van de maand kookt de kinderkookclub van het Leger des Heils.

Zie voor meer informatie onder de rubriek “Nieuws” bij het bericht van 16 oktober 2014.