Discrimi-néé ! Inleiding en discussie o.l.v Naima Ajouaau

Iedereen die hiervoor belangstelling heeft wordt van harte uitgenodigd.
Toegang vrij.
Naima is interim-directeur Art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN te Alkmaar. Zij is een gepassioneerd werker met een multiculturele achtergrond. Wordt regelmatig uitgenodigd om mee te debatteren over maatschappelijke vraagstukken. Met name op het gebied van werkgelegenheid, politiek, jeugd, diversiteit en radicalisering.