Eerste kerstdag

Eucharistieviering

Voorganger: A.Tocco, pr

Met medewerking van het Maria Kinderkoor

Gezinsviering. Vanaf 10.40 uur kerstliederen