Eerste lezing in de Voorjaarsserie

 

De wijsheid van de liefde
door Johan Goud

Creativiteit kan niet zonder moed. Werkelijk creatieve geesten zijn niet bang om alleen te staan, zijn ook niet bang om trouw te blijven aan de opdracht die zij zichzelf stellen. Dit geldt ook voor inspirerende mensen èn voor hen die zich door hen laten inspireren. Zij zijn dragers van een Geest. Onbevangen zijn zij als kinderen. Zij zijn representanten van een zekere zuiverheid. In literatuur en soms ook in de werkelijkheid loopt het vaak niet goed met hen af. De hoop waarvoor zij staan wordt gesmoord. En waarom? Door angst? Vanwege teleurstellingen in het levenopgedaan? Is onbevangenheid zo bedreigend?

De titel van deze serie voorjaarslezingen is ontleend aan een boek van Johan Goud.
Dit boek is het vorige jaar verschenen: Onbevangen, de wijsheid van de liefde.

Johan Goud is Remonstrants theoloog en predikant. In 2015 heeft hij afscheid genomen als hoogleraar te Utrecht – religie en zingeving in literatuur en kunst – en als predikant te Den Haag. Nu is hij interimpredikant van de Remonstrantse gemeente Twente.

Na de lezing is er een gezamenlijke lunch.
De kosten zijn € 8, incl. koffie/thee en lunch.
Opgave bij voorkeur via voorjaarsserie@gmail.com tot 2 dagen voor de lezing
of 072 – 5612443