Feestweek van de Oecumene

 

Zangavond o.l.v Christiaan Winter.

Samen zingen schept een bijzondere verbondenheid. Daarom zingen wij bekende en minder bekende uit verschillende kerkelijk tradities met elkaar.