Feestweek van de Oecumene

 

 

Lezing door Jurjen Vis in de Mennozaal van de Doopsgezinde Gemeente

Titel: Twee Alkmaarse martelaren ten tijde van de reformatie. Mijn verhaal gaat over twee Alkmaarse martelaren omstreeks 1570: Willem Wouters van Bueren en de pastoor van de grote kerk: Eilard Dirksz van Waterland. Willem was doopsgezind en weigerde terug te keren tot de katholieke kerk. Hij belandde op de brandstapel of werd onthoofd. Eilard was een gewillig medewerker van de inquisitie. Hij had met zijn onderduik tijdens het beleg in 1573 de verdenking op zich geladen dat hij Spaansgezind was en rustig het keren van de kansen afwachtte. Willem werd vergeten, Eilard niet. Zijn portret kreeg onlangs een ereplaats in de Grote Kerk en nog altijd wordt gepraat over zijn zalig en zelfs heiligverklaring. Jurjen Vis probeert nuances aan te brengen in een getroebleerde geschiedenis. Wat is een martelaar, wat is een heilige?