Film: Still Life

In de maand van Allerzielen/Allerheiligen zal op donderdag 10 november de film Still Life worden vertoond. Ambtenaar John May (gespeeld door Eddie Marsan) leeft van het organiseren van begrafenissen voor overledenen die niemand meer hebben. Een taak die hij niet licht opneemt. Still life is een gevoelige film, maar er valt beslist ook wat te lachen.

Voorafgaand aan de film wordt er een maaltijd georganiseerd.

Aanvang: maaltijd: circa 18.30 uur, inloop vanaf 18.15 uur.
Aanvang film: circa 19.45 uur.
Opgave: voor de maaltijd geldt dat je je tot en met de maandag voorafgaande aan de genoemde datum kunt opgeven bij Yvonne Smit, kerkelijk werker, y.smitwerk@telfort.nl of via tel. 06 – 4451 2032
still-lifeKosten: voor de maaltijd incl. consumptie € 5,50 en voor mensen met een kleine beurs € 4,-. Als je alleen voor de film komt, hoef je je niet van te voren op te geven.