Hoogfeest van kerstmis in de Oudkatholieke parochie

 

 

Op 25 december vieren we het hoogfeest van kerstmis om 10 uur.
Voorganger is pastoor Erna Peijnenburg