infoavond ‘Schuldhulpmaatjes project’ Alkmaarse Raad van Kerken

Dit bericht is bestemd voor iedereen die een voor velen knellend probleem wil helpen oplossen waaronder alle ARK leden (diakenen, bezoekmedewerkers, ouderlingen, diaconale vrijwilligers in de kerken) en andere geïnteresseerden.

Op donderdag 16 april 2015 organiseert de Alkmaarse Raad van Kerken een informatie avond over een nieuw op te zetten project ‘schuldhulpmaatjes’ van de Alkmaarse Kerken.

Op deze avond wordt informatie gedeeld over de inhoud van dit project, de mogelijkheden voor kerken en hun leden en de manier waarop aan dit project vorm wordt gegeven. Het project beoogt een vliegende start te maken door aansluiting bij een plaatselijk al lopend project van het Leger des Heils.

Voor het slagen van dit project is menskracht nodig en de Alkmaarse Raad van kerken is op zoek naar mensen die zich hiervoor willen inzetten op vrijwillige basis.

Het is niet de opzet van het project om professionele schuldhulpverlening in te richten. Wel is het de bedoeling dat een ieder in Alkmaar die kort of langdurig tobt met schulden, geen raad meer weet met alle rekeningen die steeds op de mat vallen, moeite heeft het hoofd boven water te houden, een handje geholpen wordt.

Het Leger des Heils verzorgt al langere tijd de intake voor de voedselbank maar daarnaast is menskracht nodig om de doorlopende hulpvragen op een goede manier te begeleiden.

Dit nieuwe project van de Alkmaarse Raad van kerken voorziet in training voor vrijwilligers en ondersteuning voor, tijdens en na de werkzaamheden. Vrijwilligers bepalen zelf hoeveel tijd ze kunnen investeren.

We inventariseren en bespreken verder met elkaar de activiteiten op diaconaal gebied in de verschillende kerken. Elke inbreng is daarbij van groot belang.

Voor alle informatie bent u van harte welkom om 20.00 uur in de Oud-Katholieke kerk aan de Nassaulaan. Vanaf 19.30 uur is er koffie/thee.

U kunt zich vooraf aanmelden via info@alkmaarseraadvankerken.nl maar dit hoeft niet persé. Ook als u nog geen plannen heeft om dit soort vrijwilligerswerk te gaan doen , maar u gewoon wilt oriënteren op mogelijkheden bent u van harte welkom. U hoeft niet aangesloten te zijn bij een van de Alkmaarse Kerken om deze avond bij te wonen.

Wilt u vooraf al een vraag stellen dan kan dit via info@alkmaarseraadvankerken.nl of 06-18261595 (voorzitter ARK).

Datum:         donderdag 16 april 2015

Tijd:             20.00-22.00 uur

Plaats:          Oud katholieke Kerk, Nassaulaan 43