Jongeren en de Vredesweek: Kinderen van 6 tot 12 jaar zingen en praten samen over vrede

Voor deze groep is deze avond een opstapje naar de repetities voor de jaarlijkse
kerstmusical, met het thema vrede. Vriendjes en vriendinnetjes zijn deze avond
van harte welkom. Als ze enthousiast zijn kunnen ze ook mee repeteren op de
vrijdagavonden na de herfstvakantie tot aan kerst.