Jongeren en de Vredesweek

Jongeren van 15 tot 21 jaar gaan met elkaar in gesprek over vrede

De reguliere gespreksavond voor de jongeren van 15 tot 21 jaar wordt deze avond
ingevuld met het thema vrede. Iedereen in deze leeftijd is welkom.