Jubileum Blije Mare

Gezamenlijke kerkdienst van de drie kerkgenootschappen van de Blije Mare in de hal.