Kerkwake op Goede Vrijdag om 11.00 uur en om 13.00 uur

Het is een traditie in de St. Laurentiuskerk om op deze dag op een speciale manier stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Dit wordt gedaan door middel van muziek, vertoning van kruiswegstaties en verdieping.

Dit jaar wordt o.l.v. Una Cintina het “Leiden Christi deel II” van Felix Mendelssohn Bartholdy ten gehore gebracht door het koor Canticum Novum, de tenor Jelle Leistra en organist Erik-Jan Eradus. In dit zangstuk wordt Jezus door Pilatus onschuldig bevonden maar toch op aandringen van het volk (een aanhoudend “Kreuzige Ihn”) ter kruisiging berecht.

Voorafgaand aan de koorzang speelt Erik-Jan Eradus nog twee versies van het koraal ‘Herzlich tut mich verlangen’ van Johannes Brahms, en zingt Jelle Leistra van Hugo Wolf ‘Ergebung’ en van Max Reger uit Zwolf geistliche Lieder op. 137 ‘Dein Wille, Herr, geschehe!’ en ‘Klage vor Gottes Leiden’.

U bent van harte uitgenodigd om deze Kerkwake bij te wonen. De toegang is gratis. Om de kosten te dekken is er wel een deurcollecte na afloop.